Disclaimer

De Dongense Dorpsnar is een satirisch platform. De Dorpsnar benut zijn narrenvrijheid om de alledaagse gebeurtenissen in Dongen te bespotten. Zijn satirische artikelen hebben als doel om het lokale gemeentebestuur, gemeenteraad en volk een spiegel voor te houden. Hij zaait twijfel en oogst een gniffellach, perspectiefwissel en relativering. Met deze absurdistische bespiegelingen geeft de Dorpsnar slechts zijn bescheiden observatie, commentaar en visie op het Dongense dorpsleven.

Door persifleren, parodiëren, dramatiseren, karakteriseren en fingeren neemt de Dorpsnar het niet zo nauw met de feitelijkheid. Hij verwart, vertroebelt en verdraait de waarheid en schept daardoor een dubbelzinnige werkelijkheid. Waarheid en werkelijkheid, beeldvorming en besluitvorming zijn voor de Dorpsnar tegengestelde entiteiten die op paradoxale wijze in elkaars verlengde liggen.

Met zijn ontregelende dwaasheid, anarchistische houding en humoristische vrijmachtigheid speelt de Dorpsnar op komische wijze met de vaststaande betekenissenstructuren, gedragspatronen, instituties, waarden en normen die het Dongense dorpsleven kenmerken. De zelfverklaarde grappenmaker is zich bewust van zijn bijzondere sociale status die hem door de Dongense burgemeester is geschonken. Deze begunstigde narrenvrijheid geeft de Dorpsnar een aparte plek op de Dongense stratificatieladder.

De Dongense Dorpsnar heeft met zijn spotternij niet de intentie om mensen opzettelijk te beledigen, te choqueren of te kwetsen. Daarom aanvaardt de Dongense Dorpsnar geen enkele aansprakelijkheid voor (im)materiële schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, zou kunnen ontstaan door zijn artikelen.

Tip de redactie

Invalid Email