J.J. Anspach huisvest zich na de zomervakantie in De Cammeleur

20210626TB JJAnspach

De Dongense Dorpsnar

Twee Dongense hoofdpijndossiers lijken elkaars oplossing te gaan worden. De J.J. Anspachleerlingen zullen na de zomervakantie hun intrek nemen in De Cammeleur. Meesterbrein achter dit geniale plan is PCPO-onderwijsbestuurder Arnoud Wever.

Afgelopen week zocht de J.J. Anspachschool volop de media-aandacht om hun onvrede richting de gemeentepolitiek te uiten. De gemeenteraad schuift al jaren het besluit tot de bouw van een nieuw schoolgebouw voor zich uit. Dit tot grote ergernis van het onderwijzend personeel, de ouders en de kinderen. Toen deze week het bericht kwam dat de gemeenteraad het besluitvormingsproces over de zomervakantie gaat tillen, was het geduld bij schooldirecteur Herman Straver op.

Criteria

Schooldirecteur Straver en onderwijsbestuurder Wever bedachten samen een stoutmoedig plan om dit probleem structureel op te lossen. “We hebben de plattegrond van Dongen erbij gepakt en gezocht naar een gebouw dat voldeed aan een viertal criteria.” herinnert Straver. Zo moest het gebouw groot genoeg zijn om de grote leerlingenaanwas op te kunnen vangen. Het moest de omliggende verkeersveiligheid waarborgen en het huiskamergevoel geven. ,,Als laatste moest het gebouw inactief zijn zodat we aan het einde van de zomer het pand direct kunnen betrekken.”

“Wij zijn met de leerlingen iedere dag bezig om sociale, maatschappelijke en culturele doelen te bereiken.”

Schooldirecteur Herman Straver

De Cammeleur

Eén gebouw trok meteen de aandacht: De Cammeleur. Het noodlijdende gebouw is al jaren het grote zorgenkind van de gemeente. Vorige maand schreef wethouder Jansen een ultimatum vol oplossingen om De Cammeleur in leven te houden. Eén van die oplossingen is om een nieuwe externe partner te zoeken die voortaan ‘sociaal, maatschappelijke en culturele evenementen moet gaan organiseren’. PCPO-bestuurder Wever vond de oplossing voor het huisvestingvraagstuk in dit soort vage ambtenarentaal. ,,Sociale, maatschappelijke en culturele evenementen is een zeer breed geformuleerde doelstelling. Wij zijn van mening dat ‘basisschoolonderwijs’ hier ook onder valt.” grijnst Wever.

Win-Win-situatie

Dit maakt de weg vrij om het stoutmoedige plan verder uit te rollen. Het stichtingsbestuur van de Anspach heeft zich bij de gemeente aangemeld als potentiële Cammeleurpartner. Meester Herman: “Wij zijn met de leerlingen iedere dag bezig om sociale, maatschappelijke en culturele doelen te bereiken. Wij kunnen ons dus niet voorstellen dat het college van B&W ons plan niet goedkeurt. Alleen op deze manier heeft De Cammeleur nog kans om te overleven.”

Gratis ontvangstservice

Als eerste de actuele artikelen van de Dongense Dorpsnar ontvangen?

Meld u aan voor de Dongense-Dorpsnar-Whats-Appverzendlijst!

Driestappenplan: 

  1. Voeg de Dongense Dorpsnar (06 82 92 71 38) toe als een nieuw contactpersoon;
  2. Stuur naar de Dongense Dorpsnar een Whatsapp bericht met uw naam;
  3. Ontvang van de Dongense Dorpsnar een bevestiging.

Klik hier voor de volledige instructie.

Tip de redactie

Invalid Email