Volk is niet welkom bij vergadering volksvertegenwoordiging

17389092_190499998109046_4718667698655981432_o

De Dongense Dorpsnar

Vanwege het coronavirus zal de geplande raadsvergadering van vanavond worden verplaatst naar donderdagavond 9 april. De strenge maatregelen nopen de volksvertegenwoordiging om niet voltallig bij elkaar te komen. Daarom zullen van de eenentwintig gemeenteraadsleden er maar elf aanwezig zijn. Dit is het minimale aantal dat aanwezig moet zijn voor het nemen van een rechtsgeldig besluit.

Het lukt de gemeentelijke communicatieafdeling anno 2020 blijkbaar niet om een alternatief, zoals een videovergadering voor raadsleden en toeschouwers, te realiseren. Het publiek wordt daarom afgeraden om naar de openbare vergadering te komen. “Een goede democratie functioneert door openbaarheid, transparantie en discussie. Helaas is dat op dit moment niet mogelijk.” verduidelijkt raadsgriffier Charlotte Visser. In goed overleg met voorzitter Starmans heeft Visser besloten om de vergadering toch door te laten gaan. Op de raadsagenda worden enkel hamerstukken geplaatst. De raadsgriffier: “Deze hamerstukken zijn door het college met veel enthousiasme aangedragen. Over die onderwerpen bestaan binnen de raad – volgens hen- weinig tot geen discussie. Ik verwacht dan ook dat de coalitie, net als altijd, overal voor zal gaan stemmen. Het College van B&W kan op die manier lekker door met besturen.”

Hieronder vindt u de agenda:

Vergadering besluitvormende raadsvergadering

 • Datum: 09-04-2020
 • Tijd: 20:00u
 • Locatie: Raadszaal
 • Griffier: C.M.S. Visser MSc
 • Voorzitter: drs. M.C. Starmans-Gelijns
 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Vragenhalfuurtje
 4. Spreekrecht

HAMERSTUKKEN

 • Kadernota “Lantaarnpaalbeleid 2023-2028”
 • Initiatiefvoorstel Volkspartij Dongen – afschaffing subsidie voor alle stichtingen en verenigingen
 • Herbenoeming van drs. M.C. Starmans-Gelijns voor tweede termijn burgemeesterschap
 • Instemming faillissement TUF Recycling Bv
 • Verplaatsing voetbalclub V.V. Dongen richting De Beljaart
 • Invoering gebiedsverbod voor publieke (geluid)optredens omgeving Volckaert
 • Verordening: Afvalinzameling per huishouden één keer per half jaar
 • Evaluatie visitatierapport: “Bezoekerscomfort De Cammeleur: van bridgeclub tot John de Bever”
 • Plaatsingsverzoek gouden standbeeld ter ere van voormalig wethouder Dhr. R. Vullings (VVD)
 • Toetreding van raadslid Dhr K. Van Eersel (CDA) tot de Vrijmetselarij
 • Beleidsplan “Terugdringing totale leegloop Dongens ambtenarenapparaat  – o.l.v. gemeentesecretaris Mr. H.L.M. van Noort”

5. Rondvraag

6. Sluiting

Gratis ontvangstservice

Als eerste de actuele artikelen van de Dongense Dorpsnar ontvangen?

Meld u aan voor de Dongense-Dorpsnar-Whats-Appverzendlijst!

Driestappenplan: 

 1. Voeg de Dongense Dorpsnar (06 82 92 71 38) toe als een nieuw contactpersoon;
 2. Stuur naar de Dongense Dorpsnar een Whatsapp bericht met uw naam;
 3. Ontvang van de Dongense Dorpsnar een bevestiging.

Klik hier voor de volledige instructie.

Tip de redactie

Invalid Email