Glorieux wordt tijdelijk corona-quarantainecomplex

Glorieux

De Dongense Dorpsnar

Woningstichting Leystromen, de eigenaar van Glorieux, gaat in het voormalige broederhuis aan de Triangellaan tijdelijk mensen met het coronavirus huisvesten. De maximaal honderd zogenaamde ‘short-stay’-patiënten blijven maximaal 6 tot 10 weken. Het Dongense college van B&W kondigde gisteren preventieve maatregelen aan na de oproep van premier Rutte. Hij richtte zich daarbij specifiek op Noord-Brabant, waar het coronavirus het heftigst is. Commissaris van de Koning Wim van der Donk doet er alles aan om het coronavirus te bestrijden. Daarom worden er, verspreid over heel Brabant, verschillende corona-quarantainecomplexen aangewezen. Het eerste corona-quarantainecomplex zal verrijzen in de gemeente Dongen.

Door alle besmette mensen bij elkaar te zetten, hoopt het Brabantse provinciebestuur de kans op verdere verspreiding te beperken. Burgemeester Marina Starmans (VVD) legt uit waarom gekozen wordt voor deze vorm van dienstverlening: “Het is belangrijk dat het virus zo min mogelijk wordt verspreid. Daarmee help je jezelf, familie, vrienden, collega’s. Maar zeker ook de kwetsbare doelgroepen in onze samenleving voor wie een besmetting ernstige gevolgen kan hebben. Daarom zetten we als rijk, provincie, gemeente met grote prioriteit in op preventief beleid. Wij rekenen op uw begrip en medewerking.”

Bouwkundige maatregelen

Glorieux was bijna klaar voor de ontvangst van tientallen Oost-Europese arbeidsmigranten. Het gebouw zal nu dus moeten worden aangepast. Eigenaar Leystromen gaat, in samenwerking met Bouwvast Beheer, daarom nog enkele bouwkundige maatregelen nemen. Zo zal de ingebouwde wodka-koeling plaats maken voor een zogenaamde quarantainepakreiniginginstallatie. Ook de grote buitenbarbecue met bijbehorende geluidsinstallatie wordt afgebroken omdat op die plek de ambulances zullen parkeren.

“Het huisvesten van coronapatiënten in Glorieux is nooit een initiatief van de gemeente geweest”

Logeerpartijtje

Wethouder van Boxtel heeft afgelopen nacht in het Glorieux geslapen. Ze hoopte daarmee de buurtbewoners te overtuigen dat er totaal geen reden is tot paniek. Van Boxtel had gisteravond de Glorieuxdeuren open gegooid omdat ze heel graag met de buurtbewoners in gesprek was gegaan. Die buurtbewoners kwamen echter niet opdagen. “Ik begrijp niet waarom al die honderden mensen niet even langs zijn gekomen op deze bijeenkomst.”, sprak een verbaasde wethouder. Zelf is de wethouder ook niet blij met het huisvesten van deze besmette mensen midden in de woonwijk, daarom benadrukte Van Boxtel zeer nadrukkelijk: “Het huisvesten van coronapatiënten in Glorieux is nooit een initiatief van de gemeente geweest, maar het voormalige broederhuis is niet ons gebouw. Het gebouw is eigendom van Leystromen en wij kunnen als college van B&W alleen een vergunningaanvraag beoordelen.”

Boze buurtbewoners

De Glorieuxbuurtbewoners zijn fel tegen deze beslissing én de houding van de gemeente Dongen. Buurtvertegenwoordiger Germaine Portier: “Wij willen een permanente oplossing voor dit gebouw, niet een tijdelijk. We hebben al zeer duidelijk kenbaar gemaakt aan de wethouder dat er onvoldoende draagvlak is voor dit plan. We zijn ons vertrouwen in de gemeente volledig kwijt.” De buurtbewoners gaan nu naar de voorzieningenrechter met het verzoek tot schorsing van de uitvoering van de vergunning totdat de bezwaarprocedure is afgerond. Behalve de rechtsgang is er ook een handtekeningenactie geweest. Portier wilde graag bij het gemeentehuis langs gaan om de verzamelde protesthandtekeningen te overhandigen. Vanwege de aangepaste dienstverlening op het gemeentehuis zal Portier nu alle 517 namen telefonisch doorgeven.

Gratis ontvangstservice

Als eerste de actuele artikelen van de Dongense Dorpsnar ontvangen?

Meld u aan voor de Dongense-Dorpsnar-Whats-Appverzendlijst!

Driestappenplan: 

  1. Voeg de Dongense Dorpsnar (06 82 92 71 38) toe als een nieuw contactpersoon;
  2. Stuur naar de Dongense Dorpsnar een Whatsapp bericht met uw naam;
  3. Ontvang van de Dongense Dorpsnar een bevestiging.

Klik hier voor de volledige instructie.

Tip de redactie

Invalid Email